Projects:

25-06-2012  | politiek > Kabinet tekent ACTA niet - nu
http://www.nu.nl/internet/2843779/kabinet-tekent-acta-niet.html

AMSTERDAM - Dit kabinet ziet definitief af van het ondertekenen en ratificeren van antipiraterijverdrag ACTA.

Dat laten staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Eind mei verwierp een Kamermeerderheid het verdrag en vroeg het kabinet af te zien van ratificatie, wat er ook in Europa besloten zou worden. In juli vind in het Europees Parlement een stemming plaats over ACTA.

Het Europees Hof kijkt op dit moment of het verdrag in strijd is met Europese grondrechten.

Niet tekenen

Verhagen heeft na de stemming in de Tweede Kamer aan Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) laten weten dat Nederland afziet van ondertekening van ACTA, wat er ook door het Europees Parlement besloten wordt.

In de brief houden Verhagen en Teeven nog wel een mogelijkheid open voor het volgende kabinet.

"De regering heeft het standpunt ingenomen niet tot ondertekening over te gaan tot onomstotelijk vaststaat dat het verdrag in lijn is met de grondrechten", zo schrijven de bewindslieden in de brief.

Oordeel Hof

Het oordeel van het Europees Hof wordt pas op z'n vroegst volgend jaar verwacht. Mogelijk heeft het Europees Parlement ACTA dan al verworpen tijdens de stemming in juli. Vijf onafhankelijke commissies hebben parlementsleden geadviseerd tegen ACTA te stemmen.

Het verdrag is controversieel omdat critici bang zijn voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Bovendien worden vergaande maatregelen zoals het afsluiten van internetters zonder tussenkomst van de rechter gevreesd.

Het internetonderdeel is slechts een klein deel van het totale verdrag dat eigenlijk draait om het terugdringen van namaakgoederen.

bron: nu
20-06-2012  | economie > Fed zet stimuleringsbeleid voort - beursgorilla
http://www.beursgorilla.nl/nieuws-item.asp?Story_ID=565213

Fed zet stimuleringsbeleid voort

WASHINGTON (AFN) - De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, gaat door met zijn beleid om de lange rente laag te houden en zo de economie aan te jagen. Dat heeft het beleidsbepalende orgaan van de Fed woensdag bekendgemaakt na zijn maandelijkse vergadering.

Fed zet stimuleringsbeleid voort De Fed liet weten door te gaan met het opkopen van obligaties met een looptijd tussen de 6 en 30 jaar, gecombineerd met de verkoop of aflossing van korter lopende leningen. Dat beleid is bedoeld om de rente op lange leningen te drukken, wat verlichting moet geven op de kapitaalmarkten.

Topman Ben Bernanke sprak in een toelichting van ,,een substantiële stap'' om de economie een steuntje in de rug te geven. Dat is nodig omdat de Amerikaanse economie zich volgens hem trager herstelt dan eerder werd aangenomen. Vooral de ontwikkeling van de werkgelegenheid valt tegen, aldus Bernanke.

Meer maatregelen

De Fed herhaalde zijn verwachting dat de herfinancieringsrente waarschijnlijk nog tot ver in 2014 op het zeer lage niveau van 0 tot 0,25 procent blijft staan. Ook sprak de centrale bank, zonder concreet te worden, zijn bereidheid uit tot meer maatregelen als de economische situatie daarom vraagt.

In een toelichting stelt het Fed-bestuur dat de economie in de Verenigde Staten dit jaar gematigd groeit. De groei van de werkgelegenheid is de afgelopen maanden evenwel vertraagd. De werkloosheid blijft daardoor op een hoog niveau. Ook de uitgaven van huishoudens groeien langzamer dan eerder in het jaar.

De Fed verwacht dat de economie ook de komende kwartalen een gematigde groei laat zien, die vervolgens slechts geleidelijk zal aantrekken. De economische groei dit jaar komt uit tussen de 1,9 en 2,4 procent. Eerder ging de Fed uit van een cijfer tussen de 2,4 en 2,9 procent. Ook een daling van de werkloosheid tot een voor de Fed aanvaardbaar niveau, zal op zich laten wachten.

bron: beursgorilla
21-05-2012  | politiek > Kabinet reageert niet op ultimatum Wilders - FOK

http://frontpage.fok.nl/nieuws/543681/1/1/100/kabinet-reageert-niet-op-ultimatum-wilders.html

De regering geeft geen gehoor aan het ultimatum van Geert Wilders om het voorstel voor de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM in te trekken. Dat laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag weten.

De PVV-leider had het kabinet tot maandag 16.00 uur de tijd te geven om het voorstel in te trekken. Wilders kondigde vorige week aan dat hij een kort geding aanspant tegen de regering, om zo af te dwingen dat pas na de verkiezingen op 12 september over het ESM wordt gestemd.

Het kabinet vindt echter dat het aan de Kamer is om te besluiten om het voorstel al dan niet te behandelen. Die boodschap is overgebracht aan Wilders' raadsman Bram Moszkowicz, aldus de RVD. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer besloot vorige week om het ESM niet van de agenda af te voeren: het debat erover staat voor dinsdag en woensdag gepland.

Wilders vindt de goedkeuring van het ESM een uiterst principiële zaak, dat niet mag worden behandeld door een demissionair kabinet en met verkiezingen op komst. Het ESM is de opvolger van het tijdelijke noodfonds EFSF. In het permanente fonds wordt zevenhonderd miljard euro gestort, waarvan Nederland veertig miljard bijdraagt.

Bron: FOK
23-04-2012  | sociaal > VS wilde ACTA-onderhandelingen geheimhouden - nu

http://www.nu.nl/tech/2793497/vs-wilde-acta-onderhandelingen-geheimhouden.html?from_mobile=1

De Verenigde Staten (VS) hebben ervoor gezorgd dat de onderhandelingen over antipiraterijverdrag ACTA geheim bleven. Bovendien stuurt het land wel degelijk aan op nieuwe wetgeving.

Dat blijkt uit documenten over de onderhandelingen rond ACTA die in handen zijn van NU.nl. Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) heeft de documenten van de Europese Commissie gekregen via een Wob-verzoek.

De 36 pagina's zijn verslagen van onderhandelingen die plaatsvonden tussen eind 2008 en begin 2010. Hoewel in de documenten geprobeerd is landen en standpunten onleesbaar te maken, zijn deze delen per abuis gemarkeerd.

Internettekst

Daardoor wordt goed zichtbaar welke rol diverse landen tijdens de onderhandelingen hadden. "Het wordt duidelijk dat de VS de macht heeft. Europa gaat mee in de eisen van de VS", aldus In 't Veld.

De Verenigde Staten waren, zo blijkt uit de notulen, ook verantwoordelijk voor de internettekst van ACTA. Het land diende een voorstel in waar de andere partijen dan hun mening over konden geven. De D66-Europarlementariër noemt dat 'geen toeval'.

Censuur

Bijvoorbeeld het notice and takedown-principe wordt in het voorstel van de VS genoemd. Daarbij moeten providers zonder tussenkomst van de rechter materiaal offline halen als daar door bepaalde partijen om gevraagd wordt.

Dat de vrijheid van meningsuiting en het open karakter van het internet door ACTA in gevaar komt, zijn juist twee kritiekpunten van tegenstanders. Voorstanders ontkrachtten tot nu toe dat er wetgeving aangepast hoeft te worden.

Het verdrag moet de verspreiding van namaakgoederen tegengaan, maar is vooral ophef over het digitale aspect van het verdrag. Zo moet ACTA ook zorgen dat er minder auteursrechtelijk beschermd materiaal gedownload wordt.

Omdat de uiteindelijke tekst heel algemeen is, zijn critici bang dat landen de onderhandelingen kunnen aanhalen om vergaande maatregelen in te stellen.

Transparantie

Europa heeft tijdens de onderhandelingen diverse malen aangedrongen op het openbaar maken van de onderhandelingen, zo blijkt uit de documenten. Er is grote kritiek dat deze gesprekken achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. De VS heeft transparantie echter constant geblokkeerd.

In de documenten staat dat de VS bij een overleg in december 2008 samen met Japan tegen meer openheid was omdat dit een verkeerd precedent zou zijn voor andere onderhandelingen. De VS wordt bovendien diverse malen omschreven als 'opdringerig'. Bij andere onderhandelingen zou het land 'minder opdringerig' zijn geweest.

De gesprekken over de transparantie worden in de documenten omschreven als 'intens'. Europa en de VS zouden tijdens de onderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar gestaan hebben.

De Europese Commissie heeft vervolgens ook de onvrede geuit over het feit dat de Verenigde Staten details wel deelt met Amerikaanse bedrijven, maar Europa de juridische middelen niet heeft dat ook te doen.

Wetgeving

Voorstanders van ACTA stellen dat nationale en Europese wetten niet te hoeven worden aangepast vanwege ACTA. Het uiteindelijk verdrag is dan ook erg algemeen. In 't Veld wijst erop dat de VS tijdens de onderhandelingen wel degelijk aandringt op nieuwe wetgeving voor het offline halen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

"Dat dit niet in de uiteindelijke tekst staat, maakt niet uit. Er is wel aangestuurd op nieuwe wetgeving en de VS verwacht ook dat dit uiteindelijk gebeurt."

In 't Veld heeft momenteel nog een rechtszaak lopen waarin ze hoopt alle documenten openbaar te krijgen, nu is slechts een klein deel van de totale onderhandelingen gedeeld.

Planning

De Europese Commissie heeft vanwege alle ophef besloten het verdrag voor te leggen aan het Europees Hof om te kijken of het in strijd is met Europese wetten. Het Europees Parlement heeft echter besloten daar niet op te wachten en zal volgens planning in juni over ACTA stemmen.


Bron: nu
23-04-2012  | politiek > Kabinet-Rutte gevallen - nu

http://www.nu.nl/kabinetscrisis/2793580/kabinet-rutte-gevallen.html

DEN HAAG - Het kabinet-Rutte is gevallen. De premier heeft zijn ontslag en dat van zijn ministers maandag aangeboden aan koningin Beatrix.

Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. De koningin heeft 'de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten'.

Premier Mark Rutte bezocht koningin Beatrix maandag van 14.00 tot 16.00 uur op Paleis Huis ten Bosch, waar hij haar te informeerde over de onstane situatie. Hij omzeilde daarbij fotografen en journalisten door het paleis via een zij-ingang binnen te gaan en te verlaten.

Brief

Rutte zal volgens de RVD vandaag de pers niet te woord staan. Wel heeft hij een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Na doorrekening van het CPB, was er nog ruimte voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013, zo stelt hij in de ontslagbrief.

Volgens Rutte heeft hij nog voorstellen gedaan 'voor vergaande reperatie van de koopkracht van de bijstandgerechtigden, lagere inkomens en AOW-ers'. "Desondanks was de PVV uiteindelijk niet bereid het pakket te aanvaarden", aldus de premier.

Nieuwe verkiezingen

Rutte zal dinsdagmiddag in de Tweede Kamer een verklaring afleggen, waarna de Kamer met de premier in debat zal gaan. Op dit moment zitten de fractievoorzitters opnieuw bij Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

De belangrijkste vraag die eerst opgelost moet worden is de datum van de nieuwe verkiezingen. Praktisch alle partijen hebben laten weten dat er snel nieuwe verkiezingen moeten komen.

Datum

De Kamer is echter verdeeld over de datum. Slechts een kleine meerderheid zou voor verkiezingen op 27 juni zijn; een grote minderheid wil verkiezingen na de zomer.

Een overleg tussen fractievoorzitters hierover liep maandag hoog op. Na afloop noemden de ChristenUnie en onafhankelijk Kamerlid Hero Brinkman het 'schandalig' dat verkiezingen in zo'n korte periode moeten worden georganiseerd.

Verkiezingen voor de zomer worden ook door de Kiesraad ontraden, maar ze zijn technisch wel mogelijk.

PVV

De politieke crisis ontstond nadat de PVV zaterdag de stekker uit het Catshuisberaad had getrokken.

Zonder gedoogsteun van de PVV verliest het VVD/CDA-kabinet de meerderheid in de Tweede Kamer.

Teleurstelling

De meeste bewindslieden lieten na een eerste fractieberaad over de crisis hun teleurstelling blijken over de situatie.

Voorafgaand aan het extra kabinetsberaad hadden de bewindslieden in eigen kring overleg. Ook de partijvoorzitters en fractievoorzitters van VVD en CDA waren op het ministerie van Rutte voor overleg.

Applaus

Bij het begin van de fractievergadering van de VVD klonk kort applaus. Volgens Blok lieten de Kamerleden zo hun waardering blijken voor de inzet van de VVD-onderhandelaars.

Verder was er volgens hem weinig reden tot juichen en uitte hij nogmaals zijn teleurstelling over de afloop van de onderhandelingen in het Catshuis. ''Ik ben ontzettend teleurgesteld. Er lag een goed pakket.''

CDA

Ook de CDA-fractie kwam maandag bijeen en ook daar klonk applaus. "De fractie voelt zich belazerd", zo zei fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma na het beraad. Volgens de CDA'er heeft zijn partij zich sinds de vorming van het kabinet voor de politieke samenwerking ingezet.

Het is volgens Van Haersma Buma in de fractievergadering nauwelijks gegaan over of het wel een goed idee was om met de PVV te gaan. "Het is nu aan het kabinet om een plan naar Europa te sturen. Het plan wat er ligt is mede met de PVV gemaakt, maar er moet toch gekeken worden of er meerderheden voor te vinden zijn."

Bezuinigingen

In de Kamer zal snel gedebatteerd moeten worden over de vraag welk pakket aan bezuinigingsmaatregelen Nederland voor 30 april bij de Europese Commissie in Brussel inlevert.

''Iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen'' over wat er moet gebeuren, aldus Verbeet. Wel is er alom een 'gevoel van urgentie'.

Solide beleid

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) verklaarde maandag dat Nederland in het verleden heeft laten zien dat het solide begrotingsbeleid kan volgen.

"Ik volg de financiële situatie op voet en zal het budgettaire beleid blijven volgen." Hij wijst erop dat in 2010 het demissionair kabinet ook kaders voor bezuinigen heeft gemaakt.

Vertrouwen

De Europese Unie heeft er vertrouwen in dat Den Haag zich aan de Europese spelregels houdt, zoals het beperken van het begrotingstekort tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product.

Dat zei een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn (Euro) maandag in Brussel. De zegsman stelde grappend, en in het Nederlands, dat hij speciaal voor de gelegenheid een oranje das had aangetrokken.

Hij benadrukte dat het besluit over het beperken van het begrotingstekort niet door ''Brussel'' is genomen, maar door de nationale regeringen en parlementen.


Bron: nu
18-04-2012  | wetenschap > Windmolen maakt water in de woestijn - happynews

http://www.happynews.nl/2012/04/18/windmolen-maakt-water-in-de-woestijn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fb_source=message

Het Franse bedrijf Eole is erin geslaagd water uit woestijnlucht te halen door middel van een windmolen. Een prototype in Abu Dhabi levert 800 liter per dag.

De woestijn mag dan kurkdroog zijn, de lucht erboven is dat lang niet. De lucht boven woestijnen kan zelfs een relatief hoge vochtigheidsgraad hebben, en per kubieke meter tot meer dan een centimeter water opleveren.

Verschillende bedrijven ontwikkelen daarom systemen om dat water uit de lucht te filteren. De technologie bestaat, maar vraagt heel wat energie, en precies daar heeft Eole met de windmolen een oplossing voor. Het gebruik van windenergie maakt het systeem niet alleen betaalbaar. Het heeft ook als voordeel dat de technologie gebruikt kan worden op plaatsen waar geen stroom voorhanden is, zoals afgelegen dorpen of een rampgebied.

Het prototype dat momenteel in Abu Dhabi wordt getest heeft een capaciteit van 30 kilowatt en hapt lucht via ventilatieopeningen in de neus. Die lucht wordt opgewarmd om stoom te genereren, die via een compressor geleid wordt om er te condenseren tot waterdruppels. Het water wordt via buisjes afgevoerd naar opslagtanks, waar het gezuiverd en gefilterd wordt.

Een eerste prototype werkt al sinds oktober en levert er 500 tot 800 liter per dag. Eole maakt zich sterk dat op plaatsen waar er meer wind is tot 1000 liter per dag geproduceerd kan worden.


Bron: happynews
05-04-2012  | politiek > Europese Commissie wil toch wachten met ACTA-stemming - nu

http://www.nu.nl/internet/2780221/europese-commissie-wil-toch-wachten-met-acta-stemming.html

BRUSSEL - De Europese Commissie vraagt het Europese Parlement de stemming over antipiraterijverdrag ACTA toch uit te stellen.

Dat laat Europees Commissaris Karel de Gucht (Handel) weten.

In februari liet De Gucht weten dat ACTA voorgelegd wordt aan het Europees Hof om te toetsen of het verdrag wel voldoet aan Europese regelgeving. Het Europees Parlement liet eind maart weten dat de stemming in juni gewoon doorgaat. Een oordeel van het Hof afwachten kan jaren duren.

Toch hoopt De Gucht dat het Parlement geduld wil hebben. "De Europese Unie is gebouwd met respect voor de wet. Aangezien tienduizenden mensen hun zorgen hebben geuit over ACTA, is het gepast om ons hoogste juridische orgaan het verdrag te laten beoordelen."

Respecteren

"De mening van het Hof is een belangrijke bijdrage voor het Europese volk en het democratisch debat. Daarom hoop ik dat het Europees Parlement het Hof zal respecteren en niet zal stemmen voor het oordeel bekend is."

ACTA moet piraterij en handel op internet tegen gaan. Er wordt door critici gevreesd dat het verdrag een beperking van de vrijheid op internet betekent. Ook is er angst voor inbreuk op privacy. De Gucht deelt deze zorgen niet, maar vind het wel belangrijk het Hof om een oordeel te vragen om de ophef weg te nemen.

Stemming

Voorzitter David Martin van het Internationaal handelscomité, onderdeel van het Europees Parlement, liet eind maart weten dat de normale planning hervat wordt. Op de volgende bijeenkomst van het comité op 25 en 26 april zal Martijn zijn aanbevelingen definitief presenteren.

Eind mei vindt een laatste officiële stemming binnen het comité plaats. Het Parlement stemt vervolgens in juni over ACTA, als het alsnog besluit niet te wachten op het oordeel van het Hof.

Vertraging

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) laat weten dat het hoopt dat de aanvraag van de Commissie bij het Hof openbaar gemaakt wordt. Dan wordt duidelijk wat de exacte onderbouwing van de vragen is. BoF vreest overigens dat het verzoek bij het Hof alleen bedoeld is als tactiek om de stemming uit te stellen tot de storm is gaan liggen.


Bron: nu.nl
02-04-2012  | wetenschap > Memory Loss With Aging Not Necessarily Permanent, Animal Study Suggests - sciencedaily

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402185349.htm

Scientists from the Florida campus of The Scripps Research Institute have shown in animal models that the loss of memory that comes with aging is not necessarily a permanent thing.

In a new study published this week in an advance, online edition of the journal Proceedings of the National Academy of Science, Ron Davis, chair of the Department of Neuroscience at Scripps Florida, and Ayako Tonoki-Yamaguchi, a research associate in Davis's lab, took a close look at memory and memory traces in the brains of both young and old fruit flies.

What they found is that like other organisms -- from mice to humans -- there is a defect that occurs in memory with aging. In the case of the fruit fly, the ability to form memories lasting a few hours (intermediate-term memory) is lost due to age-related impairment of the function of certain neurons. Intriguingly, the scientists found that stimulating those same neurons can reverse these age-related memory defects.

"This study shows that once the appropriate neurons are identified in people, in principle at least, one could potentially develop drugs to hit those neurons and rescue those memories affected by the aging process," Davis said. "In addition, the biochemistry underlying memory formation in fruit flies is remarkably conserved with that in humans so that everything we learn about memory formation in flies is likely applicable to human memory and the disorders of human memory."

While no one really understands what is altered in the brain during the aging process, in the current study the scientists were able to use functional cellular imaging to monitor the changes in the fly's neuron activity before and after learning.

"We are able to peer down into the fly brain and see changes in the brain," Davis said. "We found changes that appear to reflect how intermediate-term memory is encoded in these neurons."

Olfactory memory, which was used by the scientists, is the most widely studied form of memory in fruit flies -- basically pairing an odor with a mild electric shock. These tactics produce short-term memories that persist for around a half-hour, intermediate-term memory that lasts a few hours, and long-term memory that persists for days.

The team found that in aged animals, the signs of encoded memory were absent after a few hours. In that way, the scientists also learned exactly which neurons in the fly are altered by aging to produce intermediate-term memory impairment. This advance, Davis notes, should greatly help scientists understand how aging alters neuronal function.

Intriguingly, the scientists took the work a step further and stimulated these neurons to see if the memory could be rescued. To do this, the scientists placed either cold-activated or heat-activated ion channels in the neurons known to become defective with aging and then used cold or heat to stimulate them. In both cases, the intermediate-term memory was successfully rescued.

The study, "Aging Impairs Intermediate-Term Behavioral Memory by Disrupting the Neuron Memory Trace," was supported by the Ellison Medical Foundation and the Japan Society for the Promotion of Science.


Bron: sciencedaily
27-03-2012  | sociaal > Al tienduizenden scholieren Brazilië dragen verplichte chip - xandernieuws

http://xandernieuws.punt.nl/?id=656730&r=1&tbl_archief=&
Ook in de VS zijn scholen begonnen met het uitdelen van badges met daarin RFID chips, waardoor leerlingen op ieder moment te traceren en te volgen zijn.

Brazilië is als eerste land ter wereld begonnen met het verplicht stellen van het dragen van RFID chips. 20.000 studenten in de stad Vitoria da Conquista zijn reeds 'gechipt'; tussen nu en 2013 moeten alle 43.000 schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar een chip krijgen. Door de in de verplichte schooluniformen verwerkte chips weten ouders -of anderen die hier belang bij hebben- voortaan of hun kind daadwerkelijk op school is aangekomen en daar ook blijft.

Spijbelen is klaarblijkelijk een dermate groot probleem in Brazilië, dat de gemeente Vitoria da Conquista besloot om tot een dergelijke drastische maatregel over te gaan. Kosten: $ 670.000. Als een kind zijn school binnengaat wordt er een automatisch bericht naar het mobieltje van de ouders gestuurd. Is een kind 20 minuten na aanvang van de lessen nog steeds niet op school gearriveerd, dan krijgen de ouders ook hiervan bericht.

In Brazilië wordt gebruikt gemaakt van dezelfde RFID chips die in de VS en andere landen worden toegepast om verloren huisdieren terug te kunnen vinden. De gegevens van de chips komen ook bij de schoolleiding terecht. Ouders van kinderen die 3 keer hebben gespijbeld worden om uitleg gevraagd. Als ze dat niet doen dan worden de autoriteiten op de hoogte gesteld.

De hoofdzakelijk in t-shirts verwerkte chips zijn bestand tegen wassen en strijken en hebben een beveiliging die volgens gemeentesecretaris Coriolano Moraes 'virtueel onbreekbaar' is. 'Ik geloof dat we hiermee een trend setten, want we hebben uit heel Brazilië vragen gekregen voor informatie over hoe het systeem werkt,' verklaarde hij.

Texas

In de Amerikaanse staat Texas zijn diverse schooldistricten al vorig jaar overgegaan tot het plaatsen van vergelijkbare RFID chips in identiteitskaarten, badges en laptops van leerlingen en studenten. Deelname aan dit project begon op op vrijwillige basis, maar enkele scholen zijn reeds begonnen met het verstrekken van badges met RFID chips aan al hun studenten.


Bron: xandernieuws
27-03-2012  | sociaal > Vrouw pleegt zelfmoord op Facebook - nu

http://www.nu.nl/internet/2773451/vrouw-plaatst-fotos-van-zelfmoord-facebook.html

Vrouw plaatst foto's van zelfmoord op Facebook

AMSTERDAM – Een Taiwanese vrouw heeft zelfmoord gepleegd en daarvan foto's geplaatst op Facebook. Bovendien was ze tijdens haar zelfmoordpoging aan het chatten met negen vrienden.

Dat heeft de politie in Taiwan dinsdag gezegd, zo meldt the Washington Post. De politie baseert zich op chatberichten van de vrouw.

De 31-jarige vrouw pleegde zelfmoord door een barbecue aan te steken in haar kamer waardoor de ruimte gevuld werd met giftige gassen. Geen van haar vrienden waarschuwde de politie. Mogelijk omdat ze haar adres niet kenden.

Op een foto die de vrouw op Facebook zette, is de barbecue in de kamer te zien. Een andere foto toont de kamer terwijl deze gevuld is met rook.

Facebookvergif

Eén van de vrienden heeft de vrouw nog gevraagd het raam te openen, maar ze weigerde. Haar laatste bericht was: "Het is te laat. Mijn kamer is al gevuld met rook. Ik heb net nog een foto op Facebook gezet. Zelfs terwijl ik aan het sterven ben, wil ik nog steeds facebooken. Het zal wel het Facebookvergif zijn, haha."

De vrouw pleegde waarschijnlijk zelfmoord omdat ze vond dat haar vriend haar niet genoeg aandacht gaf en niet op haar verjaardag bij haar kon zijn. Hij vond de vrouw uiteindelijk op haar kamer. In totaal had ze 67 minuten op Facebook gechat tijdens haar zelfmoord.


Bron: nu.nl
21-03-2012  | economie > Grieken stappen over op alternatieve munt - hetkanwel

http://www.hetkanwel.net/2012/03/21/grieken-stappen-over-op-alternatieve-munt

Grieken stappen over op alternatieve munt

Nu de Grieken hun rekeningen niet meer met euro's kunnen betalen, stappen ze over op alternatieve betaalmethoden. Lokale ruilsystemen komen op als paddestoelen uit de grond, mede dankzij Nederlandse open source software.

In de Griekse stad Volos betalen steeds meer mensen met de Lokale Alternatieve Eenheid, in het Grieks Tems genoemd. Het werkt net als geld: mensen kunnen hun tems verdienen met klusjes of door dingen te verkopen en ze kunnen het uitgeven door klusjes of dingen te kopen. Een van de inititiatiefnemers voor het netwerk, Maria Choupis, schat dat er al een stuk of 15 van zulke systemen in Griekenland zijn gestart.

Het netwerk wordt gerund door lokale mensen zelf. Er zijn een aantal eenvoudige regels. Zo mogen mensen niet meer dan 1200 tems in bezit hebben om verzamelwoede tegen te gaan.

De website van de organisatie draait op open source software die in Nederland ontwikkeld is, het zogeheten Cyclos project. Met dit systeem is zelfs mobiel bankieren mogelijk en kunnen mensen met sms-jes betalen.

Het Griekse parlement heeft kortgeleden een wet aangenomen die "alternatieve vormen van ondernemerschap en lokale ontwikkeling stimuleert". Ook ruilnetwerken zoals die in Volos profiteren hiervan, ondermeer met belastingvoordelen.

Volgens Choupis is er een nieuwe stemming in Griekenland, een beslistheid om "voorbij woede naar creativiteit te bewegen". "Je bent niet arm als je geen geld hebt," aldus Choupis, "je bent arm als je niets te bieden hebt."


Bron: hetkanwel
01-03-2012  | wetenschap > Hybrid Energy Tech Could Clean Wastewater - IEEE Spectrum

http://spectrum.ieee.org/energy/environment/hybrid-energy-tech-could-clean-wastewater-for-free

Hybrid Energy Tech Could Clean Wastewater for Free

A combination of microbial fuel cell and reverse electrodialysis is efficient enough to make sewage treatment energy neutral

By Samuel K. Moore / March 2012

Engineers at Pennsylvania State University have combined two cutting-edge energy-generation technologies—microbial fuel cells and reverse electrodialysis (RED)—to make a hybrid device that could generate enough energy from wastewater to power its treatment and even feed some extra electricity into the grid. The engineers report their invention this week online in Science.

"The goal I've been pursuing is to ensure the energy sustainability of the water infrastructure," says Bruce E. Logan, the professor of civil and environmental engineering who led the research. The energy potentially available in municipal wastewater is surprisingly high—more than nine times as high as what's needed to process it. "It wouldn't take much to think we could be at least energy neutral," he says.

A microbial fuel cell is much like a battery. In many designs, a water-filled chamber is divided in two by a semipermeable membrane that allows protons to flow through in one direction. An electrode in each chamber connects the chambers to whatever is to be powered by the fuel cell, forming a circuit. In one chamber, microbes attached to the electrode munch organic molecules in wastewater. As they do this, they split the molecules, giving off electrons, protons, and simpler molecules such as carbon dioxide. The protons pass straight through the membrane, setting up an electric potential between the two chambers. The electrons flow from the electrode through the circuit to the other chamber, where they combine with the protons and oxygen to make water.

RED also depends on the flow of ions but uses a difference in the concentrations of ions dissolved in water as the driving force. It relies on two types of membranes, one that allows only negative ions to flow through and another that allows only positive ones to pass. Imagine dividing a channel into three parts by separating one side using the negative-ion membrane and the other side with the positive-ion membrane. If you flow saltwater through the center channel and freshwater through the two side channels, osmotic pressure will drive the ions across their respective membranes. One side channel becomes negative and the other positive—essentially creating a battery.

Both schemes have been under intense study, but each has a big drawback. Microbial fuel cells produce little power, and RED cells must be stacked up in a series of at least 20 pairs of membranes, which don't come cheap.

Combining the two technologies overcame both weaknesses, says Logan: "It's like a turbocharger." The combination lowered the number of stacks required for RED to 5 instead of 20 and raised, by more than seven times, the amount of power the fuel cell generated when fed a diet of domestic wastewater.

"It's taking the best of both worlds," says Eric Hoek, associate professor of civil and environmental engineering at the University of California, Los Angeles, whose research includes improving membranes for osmotic processes including RED.

Critical to the hybrid's success was the use of ammonium bicarbonate salt, a "thermolytic chemical," instead of saltwater. The salt can be separated from the solution by heating it to a little more than 40 °C , allowing it to be recycled using waste heat from industrial processes. The thermolytic trick was pioneered by Yale University environmental engineering professor Menachem Elimelech for use in both a desalination technology called forward osmosis and a power-generation scheme known as pressure-retarded osmosis.

According to Elimelech, scaling up Penn State's hybrid device will require overcoming technical issues associated with both RED and microbial fuel cells. "Scaling is always an issue," says Elimelech.

Finding an opportunity to prove the scaled up technology in a real-world installation is a recurring problem in the water industry, as municipalities are famously conservative about trying new technologies that haven't succeeded elsewhere. Logan believes the hybrid technology's early adopters would likely be communities in developing countries that lack easy access to reliable electricity. But he's confident that the developed world will eventually see the attraction, too.

"It's a way to make a necessary process potentially energy neutral or even energy positive," says Hoek. Besides, it's not as though the raw materials were in short supply. "Wastewater is probably the only raw material that increases with population and industrial development," Hoek points out.


Bron: IEEE Spectrum
05-02-2012  | politiek > EU's top court: APIs can't be copyrighted, would "monopolise ideas" - ars technica

http://arstechnica.com/tech-policy/news/2012/05/eus-top-court-apis-cant-be-copyrighted-would-monopolise-ideas.ars

The European Court of Justice ruled on Wednesday that application programming interfaces (APIs) and other functional characteristics of computer software are not eligible for copyright protection. Users have the right to examine computer software in order to clone its functionality—and vendors cannot override these user rights with a license agreement, the court said.

The case focuses on the popular statistical package SAS. A firm called World Programming created a clone designed to run SAS scripts without modification. In order to do this, they bought a copy of SAS and studied its manual and the operation of the software itself. They reportedly did not have access to the source code, nor did they de-compile the software's object code.

SAS sued, arguing that its copyright covered the design of the SAS scripting language, and that World Programming had violated the SAS licensing agreement in the process of cloning the software.

The EU's highest court rejected these arguments. Computer code itself can be copyrighted, but functional characteristics—such as data formats and function names—cannot be. "To accept that the functionality of a computer program can be protected by copyright would amount to making it possible to monopolise ideas, to the detriment of technological progress and industrial development," the court stated.

"The purchaser of a software licence has the right to observe, study, or test the functioning of that software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program. Any contractual provisions contrary to that right are null and void," the court ruled.

American courts have generally agreed with the European court's position that functional characteristics of computer programs are not eligible for copyright protection. (But the idea is currently under debate in the high-profile legal battle between Google and Oracle. Oracle says Google violated its copyrights by cloning Java APIs for use in Android.)

But American courts have been reluctant to overrule license agreements, which often remove rights that a user would otherwise possess. For example, in 2010 the US Court of Appeals for the Ninth Circuit upheld EULA terms that prohibited reverse-engineering World of Warcraft.

After Wednesday's ruling, European software users enjoy broader rights to clone software than do users on this side of the pond.


bron: ars technica
12-12-2011  | economie > Lenen van de crowd is alternatief voor banken - hetkanwel

http://www.hetkanwel.net/2011/12/12/lenen-van-de-crowd-is-alternatief-voor-banken

Lenen van de crowd is alternatief voor banken

Het wetenschapsblad New Scientist ziet een nieuwe trend in "peer to peer banking" of "citizen banking": het lenen en uitlenen van geld tussen burgers, zonder tussenkomst van banken. Het geld van burgers verdwijnt niet meer in de maatpakken van rijke bankiers, maar vloeit terug naar de zakken van andere burgers.

Banken zijn in de kern een tussenpersoon: ze lenen geld van de ene persoon uit aan de andere en doen dat op zo'n manier dat mensen ze vertrouwen. Nu dat vertrouwen door de financiële crisis verdwenen is, zijn systemen waar mensen elkaar geld uitlenen zonder dat er banken aan te pas komen, populairder dan ooit. Een website als Lending Club zorgde bijvoorbeeld in de afgelopen 2 jaar voor 360 miljoen dollar aan leningen, waarbij 37 miljoen dollar rente uit betaald werd. De website is geen bank, maar een vehikel voor gewone burgers om een lening te vragen. Andere burgers kunnen die financieren en zo verdienen met rente.

Volgens de New Scientist kleven er nog veel haken en ogen aan het P2P-lenen. Bij deze vorm van bankieren is bijvoorbeeld het risico groter dat mensen hun lening niet terugbetalen. Echter, de trend zou wel eens grote invloed kunnen krijgen: "Als bankieren voor burgers een vlucht neemt, kan het de dagelijkse werkelijkheid van burgers fundamenteel veranderen, op een manier waar de wereldwijde Occupy beweging toe oproept. Met rentebetalingen die direct naar de massa's gaan in plaats van naar bonussen voor bankiers en wolkenkrabbers, kan P2P lenen ervoor zorgen dat er meer geld omgaat in de reële economie. Het verdeelt ook op natuurlijke wijze risico's over vele individuen, op een mogelijk transparantere wijze, in plaats van het te concentreren in grote instituties die niet om mogen vallen."


Bron: New Scientist